Анализатор за зърно, NIR, спекindex_files/worktime.htmтрометри, Глутеномиячка, измерване на протеин, хектолитър, храномер, падащо число, лабораторни мелници, лабораторни везни, влагоанализатор, микроскопи, рефрактометри, лабораторно оборудване, лабораторна апаратура.
KiriX
 

влагомериkirin

КИРИН Ко ЕООД
тел:  032 685855 
мобилен : 0886 333866
e-mail: office@kirinx.com

About us ! Apparatuses Download СЕРТИФИКАТИ Projects Contact

Работно време
KIRIN world work time


BRANCH
ЗЪРНО, БРАШНО, ХЛЯБ, ФУРАЖ
МЛЯКО, МЕСО, МЕД
ПИВО, ВИНО, СПИРТ
ЯДКИ, СНАКС, ПЕЛЕТИ
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПОДПРАВКИ, ЧЕРВЕН ПИПЕР И ТЮТЮН
КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
СЛАДКАРСКА  ПРОМИШЛЕНОСТ
КОЗМЕТИЧНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА
ВЕТЕРИНАРНИ АПАРАТИ
КЛИМАТ, ВЪЗДУХ, ВОДИ, ПОЧВИ
EКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
ПЕТРОЛНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

 

 

 
 


Апарати за ситов анализ, сита, калибри

Ситови машини и ситов анализ

Kjeldahl

 

 

 

Сокслет апарат, анализ на
фибри

Сокслет
Метеорологични станции
криоскопи и осмометри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orpheusoptics

 

NEW CCD and silicon photodiode-array Spectrometers


Експресен анализатор за цяло зърно
Infra Analyzer
5990 лв за базов модел
за повече информация прочетете от тук
-Анаизатор за зърно

NIR

анализатр за зърно

Експресен анализатор за горива
Infra Analyzer fuel
4500 лв за базов модел
за повече информация прочетете от тук
-Анаизатор за зърно

оцтан

cetane

micro nir

Модел Micro - По-малък от молив! Размери: (10х16х16 cm)Без загуба на функционалност и обем на пробата от по-големите модели. Алуминиева кутия от 2mm(Al 99,5%).
Цена +210 лв. за всички модели.

Глутеномиячна машина за определяне съдържанието на глутенов индекс, мокър и сух глутен в съответствие ISO 7495:2003 с едно и две гнезда, Добив на мокър глутен
Gluten washing machine ICS 67.0609

Число на падане съгласно Хагберг-Пертен ISO 3093:2004

Falling Number (Hagberg)

sedimentation testТест за седиментация, Sedimentation test

 Експресен анализатор за гориво

 

Хектолитър-Храномер

Храномер-Хектолитър за зърно

   
 

 

 

ЛАБОРАТОРНА И АНАЛИТИЧНА АПАРАТУРА

Анализатори за СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗЪРНО,БРАШНО, ХЛЯБ, ФУРАЖ, МЛЯКО, МЕСО, МЕД, РАСТИТЕЛНИ, Етерични масла, Напитки, Води, ПИВО, ВИНО, СПИРТ, Ядки, снакс, пелети, сушени плодове и зеленчуци, Подправки, червен пипер, Тютюн, Козметична промишленост, Консервна промишленост, Сладкарска промишленост, Климат, въздух, води, почви, Ветеринарни апарати, EКОЛОГИЯ, околна среда, Влагомери за зърно, пшеница, ечемик, ръж, царевица, овес, рапица, грах, бобови, арпа, ориз, брашно, зеленчукови семена, червен пипер, пипер, кафе, билки, тютюн, насипни материали, дървесина, текстил, хартия, Анализатори за зърно, Хектолитрово тегло, Абсолютно тегло, Падащо число, FN, Сита и ситов анализ, пробовземачки, делители. Експресен NIR–анализатор за определяне на общ протеин, глутен, влага, мазнини, FN, влакнени, пепелно съдържание, фосфор, калций в зърно и фуражи, ,Аналитични везни, Влагомерни везни 0,001g / 50 - 160°C, Технически везни, АBBE – Рефрактометри, поляриметри, Цифрови рефрактометри, за мед, захари по Brix, сухо вещество, рефракционен индекс, сол, саламури, солеви разтвори, плодова киселинност, антифриз, Пенетрометри, динамометри, Вискозиметри, BROOKFIELD, Микроскопи,лупи, Анализатор на почви, азот, фосфор, калий, магнезий, pH метри,pH-метри, оксиметри, турбидиметри, проводимост, БПК, ХПК, фотометри, Пламъкови фотометри, UV, VIS, NIR, Метеорологични станции, Ранна диагностика на мастит при кравите, Анализатор на соматични клетки в млякото, анализатори на мляко, броячи на колонии, автоклави,Апарати и машини, за мелници, фуражни заводи, сушилни, Трихинелоскопи, луминоскопи. Петролни продукти, анализ на горива, бензин, дизел, нафта, октаново число, цетаново число,

 
 

Влагомерна везна

Влагоанализатори

 
 

Влагомерни везни

 
 

 
 

 
 
 


Microscopes
 

Микроскопи

 
 
 
 
 
 

 


 
     
     
     
 

Kirin

КИРИН Ко ЕООД
Пловдив 4023
тел.: 032 685855 
GSM: 0886 333866
office@kirinx.com

 

 

 

   

Copyright © 2007-2024 Kirin Co.Ltd. All rights reserved